De Installatieadviseur is een snel groeiende organisatie, binnen twee jaar verwachten wij een toename van ruime 60% in personeelsbestand. De groei brengt nodige vraagstukken met zich mee op het gebied van duurzame inzetbaarheid, hoe komt deze duurzame inzetbaarheid terug in ons logo?

33872679_2135392433398420_59597064983543808_n

De grijze bollen staan voor de disciplines B/W/E, maar ook voor de 3 fases waarbinnen wij opereren, ontwerp/uitvoering/beheer.

De hoekelementen staan voor het fundament van het gebouw, de liggende elementen voor het gebouw zelf, tezamen zijn het de verschillende invalshoeken die wij als adviseur bekijken.

In het oranje kan je een persoon zien, de persoon staat centraal. Klanten kunnen bij ons komen voor diverse vraagstukken. Het team van De Installatieadviseur, de mens achter het product, staan klaar voor onze opdrachtgevers en opdrachten.

Samen komen we tot een optimale oplossing voor uw vraagstuk.

Wij gaan uit van het principe dat mensen prima in staat zijn om zelfstandig hun werk uit te voeren en om beslissingen te nemen. Daarom werken onze medewerkers vanaf vijf locaties door het hele land zo veel
mogelijk in zelfsturende teams. Zij voeren hun werk tijd- en plaatsenonafhankelijk uit. Deze manier van werken wordt door onze mensen gewaardeerd, zij zijn erg zelfstandig en tonen veel eigenaarschap. Onze manier van werken vraagt stevige vaardigheden. De onderlinge verbondenheid zal op een andere manier georganiseerd moeten worden.

We willen dat onze medewerkers zich ontwikkelen in deze vaardigheden en dat zij gezamenlijk oplossingen  bedenken voor het behoud en bevorderen van de onderlinge verbondenheid. Dit, zodat zij met vertrouwen de toekomst in kunnen en we als organisatie een stevige basis hebben voor  de groei die nog komt. Wij hebben als organisatie onze ambities en willen dat medewerkers  ook hun eigen ambities kennen en erkennen.

We willen hen uitdagen te kijken naar hun eigen ambities en hoe zij zichzelf verder nog kunnen ontwikkelen. We betrekken een externe adviseur om ons hierin te begeleiden. Deze gaat met de teams en met het individu aan de slag. Medewerkers maken een plan voor hun eigen ambitie en krijgen vaardigheden aangeleerd om zichzelf en elkaar te ontwikkelen, zodat zij met veel zelfvertrouwen, stevigheid en werkgeluk kunnen werken.

Voor dit interne project hebben wij ondersteuning gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds.

esf-logo-uitgebreid