Installatieadvies

Onafhankelijk en creatief advies voor uw vastgoed

Installatieadvies

Meerdere opdrachtgevers zijn u al voorgegaan, De Installatieadviseur creëert meerwaarde voor uw vastgoed.

 Of het nu gaat om klein- en/of grootschakelijk projecten, bestaande- en/of nieuwbouw u bent bij ons in ervaren handen. Projecten worden vanaf de eerste schets tot aan oplevering door ons begeleid, daarbij worden alle installatietechnische aspecten door ons in beschouwing genomen. Onze taak is de opdrachtgever te ondersteunen zodat u het gebouw krijgt met de installatie die daarbij past, van ontwerp tot de perfecte realisatie.

DIA Groep

Integraal installatieadvies

Onze moderne maatschappij hangt aan elkaar van technische installaties. Werken zonder ICT-installatie of elektrische installatie in een slecht comfort is niet meer denkbaar. Juist daarom is het belangrijk om al in een heel vroeg stadium goed na te denken over de inrichting van uw technische installatie.

Wij nemen u mee in het ontwerpproces om duidelijkheid voor u te scheppen in het overweldigend aanbod van installatieconcepten en -producten. Ons doel? Een optimaal wekende installatie voor uw vastgoed.

Een duurzame aanpak gaat verder dan het plaatsen van de juiste producten. Cruciaal voor de levensduur en comfort van het gebouw is een doordacht ontwerp waarbij de installatiecomponenten elkaar niet tegenwerken.

Al onze adviseurs en ontwerpers zijn breed geschoold, zo hebben wij een ervaren team met specialisten. Door onze werkmethode en open cultuur zijn wij een vertrouwde kennispartner van onze opdrachtgevers

Integraal installatieadvies

Het stappenplan naar de ideale installaties voor uw gebouw

Niet iedereen heeft een technische achtergrond, daarom hebben wij ons stappenplan ontwikkeld als onderdeel van ons no-nonsens denk en werkwijze. Het stappenplan vormt de basis van uw project, zo bent u altijd op de hoogte in welke fase van het ontwerpproces we ons bevinden. Wij bieden met ons 6 stappenplan kwalitatieve ontwerptrajecten tegen een marktconforme prijs waarbij flexibiliteit en kwaliteit vooropgaan.

1. Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie fase bent u aan het woord. Wat vindt u belangrijk voor uw gebouw? Door middel van een vragenlijst introduceren wij u met de thema’s die van belang zijn voor een gezond gebouw. De vragenlijst bevat vier thema’s waarin u per onderdeel uw ambitieniveau aan geeft. Per onderdeel wordt aangegeven welke impact uw keuze heeft op energieverbruik, productiviteit en ziekteverzuim. Na het invullen van de vragenlijst wordt door De Installatieadviseur het Programma van Eisen opgesteld, hierin worden uw keuzes vastgelegd voor het verdere ontwerpproces.

2. LifeCycleCosting

Aansluitend aan de inventarisatie fase worden de keuzes die vastgelegd zijn in het Programma van Eisen op basis van LifeCycleCosting ontworpen. U heeft uw ambitieniveau aangegeven en in deze fase worden de installatieconcepten bepaald die daarbij horen. Er worden minimaal 3 installatieconcept berekend op basis van investering, onderhoud en energie. Deze berekening geeft inzicht in de totale kosten over de levensduur van uw (toekomstige) gebouw zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

3. Ontwerp

Het installatieconcept dat gekozen is in stap 2 wordt nu door ons uitgewerkt in een ontwerp. Het ontwerpproces zal, afhankelijk van uw wensen, van grof naar zeer gedetailleerd uitgevoerd worden. In deze stap worden er meerdere ontwerpfases doorlopen.

Voorontwerp

In het voorontwerp wordt het installatieconcept vertaald naar tekening. De benodigde ruimten worden aangegeven en het installatieconcept zal vertaald worden naar een ontwerp. Na afsluiten van het voorontwerp weten alle ontwerppartners waar de installatie komen, welke afmetingen deze hebben en hoe het installatie concept werkt.

 

Definitiefontwerp

In het definitiefontwerp wordt het voorontwerp verder in detail uitgewerkt, hierin worden wijzigen op het voorontwerp en/of aanvullende wensen verwerkt in het ontwerp. Er worden installatietechnisch berekeningen opgesteld zodat we exact weten wat uw gebouw nodig heeft. Door deze berekeningen wordt het installatieconcept verder omschreven, de tekeningen worden gedetailleerder en de installatie wordt in detail omschreven.

 

Werkomschrijving/bestek

Is het definitiefontwerp afgerond? Dan starten we met de werkomschrijving of bestek. De installaties worden nu tot in detail uitgewerkt en omschreven. De tekeningen worden gedetailleerder en de component selecties worden definitief gemaakt.

4. Aanbesteding

Op basis van de werkomschrijving/bestek verzorgen wij voor u de aanbesteding. Er worden marktpartijen gevraagd om een prijs in te dienen op basis van de werkomschrijving/bestek en tekeningen. De Installatieadviseur controleert de inschrijvingen op marktconformiteit en zal een advies geven voor de gunning.

5. Uitvoering

Uw gebouw komt tot leven! In deze fases controleren wij de stukken welke de aannemer verstrekt op juistheid en sturen eventueel bij. Binnengekomen meer- en minderwerken worden gecontroleerd en op locatie voeren wij inspecties uit.

6. Onderhoud

Gefeliciteerd, uw gebouw is opgeleverd en u kunt inhuizen. De aanwezige installaties dienen goed onderhouden te worden, u wilt natuurlijk wel dat het gekozen ambitieniveau behaald blijft worden. Wij zorgen voor duurzame onderhoudsplanning en helpen u met het zoeken naar de juiste samenwerkingspartner voor het uitvoeren van uw onderhoud. Kleine verbouwing of aanpassingen? Deze toetsen wij aan wet- en regelgeving en passen de installatiestukken aan zodat de samenwerkingspartner dit kan uitvoeren.

Laat ons contact met u opnemen

De Installatieadviseur heeft een nieuwe naam en een nieuwe website.

Neem contact met ons op via de nieuwe website

Contact

Hoofdkantoor

Driebergseweg 2
3708 JB Zeist