Kennisbank

Kennisbank

De wereld om ons heen verandert snel, innovaties volgen elkaar snel op en het verminderen van ons energieverbruik wordt steeds belangrijker. Als onafhankelijk integraal adviesbureau blijven ons continu bijscholen en zoeken wij naar de meest optimale installaties. Wij kijken verder dan de gebaande paden, zijn creatief in onze oplossing en zijn eigenwijs. De resultaten van onze onderzoeken en vernieuwde inzichten delen wij graag.

Ventilatie in schoolgebouwen

Bij De Installatieadviseur merken wij dat er bij onze opdrachtgevers onduidelijkheid bestaat m.b.t. de ideale oplossing voor hun specifieke schoolgebouw. Geen enkel schoolgebouw is identiek en er moet dus altijd worden gestreefd naar een oplossing op maat die aansluit bij de wensen en eisen van de eigenaar van de betreffende school.

De Installatieadviseur heeft onderzoek verricht naar de effecten van decentrale ventilatie ten opzichte van centrale ventilatie. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een Whitepaper waarbij op basis van LifeCycleCosting decentrale en centrale ventilatie met elkaar worden vergeleken. Download de whitepaper en krijg inzicht in de investerings-, onderhouds- en energielasten van de ventilatiesystemen in een schoolgebouw.

Verduurzamen: Wat is de beste weg naar label C en A?

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat alle kantoren met een oppervlakte groter dan 100m2 in 2023 minimaal over energielabel C moeten beschikken. Wat is de beste weg naar energielabel C of beter?

De Installatieadviseur heeft onderzoek gedaan naar verschillende scenario’s naar energielabel C of beter. Deze scenario’s zijn doorgerekend over een periode van 25 jaar waarbij investering- en exploitatiekosten zijn meegenomen 

Download de whitepaper en krijg inzicht in het meest optimale scenario, de subsidiemogelijkheden, of energielabel C mogelijk is met een traditionele Cv-ketel, wordt energielabel A terugverdient en hoe je een desinvestering voorkomt.

Duurzaam bouwen: steek energie in een gezond binnenklimaat

Een bepalende factor voor het welbehagen van uw medewerkers, het binnenklimaat. Wat levert een gezond binnenklimaat op voor uw werknemers, u als werkgever of de ontwikkelaar?

In deze Whitepaper wordt inzicht gegeven in de 9 fundamenten voor een gezond gebouw. Bij 3 fundamenten wordt ingezoomd, dit zijn de luchtkwaliteit, het thermisch comfort en akoestiek.

In de whitepaper komen zowel de gezondheids- als de financieel-economische aspecten aan bod.

duurzaamheid

Ontvang onze gratis whitepaper

Op welk mail adres wil je de whitepaper ontvangen?

Eisen duurzaamheid utiliteitsgebouwen

In Nederland zijn diverse labels en keurmerken in omloop die de energieprestaties van woningen en gebouwen in beeld brengen. Deze whitepaper richt zich op de eisen die gesteld worden aan duurzaamheid voor utiliteitsgebouwen.

Aan de hand van het Activiteitenbesluit milieubeheer en overige wetgeving wordt toegelicht wat duurzaamheid voor vastgoedeigenaren in Nederland inhoudt. Vervolgens wordt er uitgebreid ingegaan op de energie labels en
de Energie audit EED.
Ook wordt er nader inzicht gegeven in BENG.

duurzaamheid

Ontvang onze gratis whitepaper

Op welk mail adres wil je de whitepaper ontvangen?